de marketingomgeving

Geen bedrijf bestaat en opereert in een vacuüm, maar als een essentieel onderdeel van de omgeving waarin het zich bevindt. Een efficiënte en effectieve marketingstrategie is een functie van het vermogen van de marketingmanager om de omgeving waarin het bedrijf opereert te begrijpen.

De marketingomgeving bestaat uit een reeks factoren of krachten die de prestaties van een bedrijf op de gekozen doelmarkt beïnvloeden of beïnvloeden.

Jain (1981: 69) definieerde de marketingomgeving om al die factoren te omvatten die de organisatie direct of indirect op een waarneembare manier kunnen beïnvloeden. Marketing omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie door de manier van input en de organisaties beïnvloeden ook de omgeving door output. De relatie tussen de organisatie en de marketingomgeving wordt vaak aangeduid als “onafscheidelijk” de organisatie en haar omgeving bevinden zich constant in een staat van: geven en nemen “of homeostase.

De marketingomgeving bestaat uit die krachten of elementen die van invloed zijn op het vermogen van het bedrijf om effectief te opereren in de door hem gekozen doelmarkt.

De marketingomgeving is opgedeeld in twee hoofdcomponenten. De elementen zijn,

Interne omgeving: de interne omgeving heeft te maken met de beheersbare variabelen. Beheersbare variabelen zijn onderverdeeld in twee groepen; de strategievariabelen en onverkoopbare variabelen. Externe omgeving: de externe omgeving houdt zich bezig met de oncontroleerbare variabelen. Deze variabelen worden oncontroleerbaar genoemd omdat de marketingmanager geen van de elementen rechtstreeks kan controleren. De marketingmanager heeft de mogelijkheid om zich aan de omgeving aan te passen door deze omgevingsfactoren onmiddellijk te observeren, analyseren en voorspellen. De externe omgeving kan verder worden onderverdeeld in twee componenten, de micro-omgeving en de macro-omgeving.

Micro-omgeving:

De elementen die onder de microomgeving vallen, bestaan ​​uit krachten of factoren in de directe omgeving van het bedrijf die van invloed zijn op het vermogen van het bedrijf om effectief te presteren op de markt. Deze krachten zijn leveranciers, distributeurs, klanten en concurrenten. Laten we elk van de variabelen in detail bespreken.

Leveranciers:

Leveranciers zijn zakelijke klanten die goederen en diensten leveren aan andere zakelijke organisaties voor wederverkoop of voor producties van andere goederen. Het gedrag van bepaalde krachten bij de leveranciers kan de prestatie van de inkopende organisatie positief of negatief beïnvloeden. Kritische factoren hierbij zijn het aantal leveranciers en het aantal leveranciers aan de industrie. Een audit van de leveranciers zal ons in staat stellen om hun kracht en onderhandelingspositie te waarderen, die de leveranciers hebben over de sector als geheel. De antwoorden op de betreffende problemen kunnen van invloed zijn op het vermogen van bedrijven in de branche om op doeltreffende wijze aan behoeften bevredigende goederen en / of diensten te leveren. De trend van vandaag is dat kopers proberen de leverancier te overtuigen om precies te bieden wat de bedrijven willen. Dit proces staat bekend als “reverse marketing”.

Klanten:

Klanten zijn degenen die goederen en / of diensten kopen die door het bedrijf zijn geproduceerd. In een aankoopketen spelen verschillende mensen een belangrijke rol voordat een aankoopbeslissing wordt genomen. De verschillende invloeden moeten worden begrepen. De klant kan de consument zijn van de producten waar hij / zij de gebruiker is. De kritische factor hierbij is dat behoeften en wensen van consumenten niet statisch zijn. Ze veranderen snel. De veranderende voorkeuren van de consument creëren kansen en bedreigingen in de markt. De veranderingen vroegen om het opstellen van een aparte strategie om ofwel in kansen te passen of de bedreigingen op de markt te overleven. Een goede kennis van het gedrag van de consument zal het ontwerp en de productie van goederen en diensten vergemakkelijken die de klanten nodig hebben en willen, en niet wat ze kunnen produceren.

  • Leave a Comment